0033 142 894 981
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 • FAQ
 
  Strona Główna  > FAQ

FAQ
 

Aby dowiedzieć się więcej...
 •  Kiedy powinienem powierzyć wierzytelności specjalistom ?
 • Im wcześniej powierzycie wierzytelności, tym większe macie szanse, że zostaną one odzyskane. Mimo to, praktyka pokazuje, że wierzyciel czeka zwykle zbyt długo. Różne są tego powody: chęć utrzymania dobrych kontaktów z klientem, niestaranność, brak organizacji lub zwyczajnie nadzieja, że dłużnik zapłaci dług, tak jak obiecywał.
  W tym samym czasie sytuacja finansowa dłużnika ulega pogorszeniu.

 •  W którym momencie, moje szanse na odzyskanie długu są największe ?
 • Prawnicy znają doskonale to pytanie, gdyż ma ono swą nazwę :”Nagroda za wyścig”. Chodzi tu o moment, kiedy macie wszystkie szanse po waszej stronie, by wygrać wyścig, oczywiście jeżeli  jesteście na czele, a najlepiej, jeżeli jesteście pierwsi, by domagać się zwrotu należności. Wasz klient otrzymał towar, skorzystał z serwisu, otrzymał fakturę, powtórne wezwanie do zapłaty 15 dni po upływie terminu zapłaty. Nie może on „nie wiedzieć”, że zalega z zapłatą. Nie możecie czekać zbyt długo, by dostać się do „czołówki”, gdyż inni wierzyciele mogą okazać się szybsi od was.

 •  Co powinienem napisać mojemu klientowi – dłużnikowi jeżeli nie płaci długu ?
 • Po wysłaniu faktury lub  przypomnienia płatności, możecie zażądać zapłaty wysyłając dłużnikowi list polecony z potwierdzeniem odbioru.

 • Która metoda jest lepsza, by zażądać zapłaty należności  „ nakaz płatniczy” czy „list polecony” ?
 • Prawo przewiduje, a sądy respektują ściśle tą zasadę, że „list polecony” ma taką samą wartość jak „nakaz płatniczy”. Nie ma sensu prosić o „nakaz płatniczy”, którego wydanie jest stosunkowo kosztowne, jeżeli nie ma on większej skuteczności prawnej niż list polecony z potwierdzeniem odbioru. 

 •  Co powinienem zrobić, jeżeli po otrzymaniu listu poleconego, dłużnik nie zgadza się z kwotą zadłużenia ?
 • Należy odpowiedzieć krótko i ostrożnie. Jeżeli uważacie, że dłużnik nie ma podstaw, by nie zgodzić się z długiem, wystarczy potwierdzić wymaganą kwotę, bez zbędnych dyskusji. Jeżeli będziecie zmuszeni wszcząć postępowanie sądowe, list ten znajdzie się w teczce waszego klienta-dłużnika. Będzie on mógł użyć waszą odpowiedź przeciwko wam, uzasadniając, że towar nie był zgodny z dostawą, że daty nie były przestrzegane, zlecenie źle wykonane itd.
 •  Dlaczego kopie mojej korespondencji z dłużnikiem znajdują się na biurku
  sędziego ? 
 • Zgodnie ze starą zasadą „komunikowania dokumentów stronie przeciwnej”, prawo przewiduje, że dokumenty powoda i strony pozwanej są obowiązkowo „wymienione”, tzn. obowiązkowo znane przez obie strony w procesie.

 •  W jakim momencie opłaca się  wszcząć procedurę ? 
 • Opłaca się wszcząć procedurę :

  1) Jeżeli wasz dłużnik jest wypłacalny. Nie oznacza to, że będzie on wypłacalny w momencie egzekucji decyzji sądowej, ale przynajmniej wszystkie szanse będą po waszej stronie. Podczas gdy nie podjęliście żadnych działań...
  2) Jeżeli posiadacie dokumenty, które potwierdzają rzeczywistość wierzytelności : kwit zamówienia, kwit dostawy itd.

 •  Jakie mam inne wyjścia, jeżeli nie posiadam kwitu zamówienia lub dostawy podpisanych prez mojego klienta-dłużnika ? 
 • Jeżeli znaleźliście się w „pułapce” zamówienia ustnego lub jeżeli wasza sprawa składa się  tylko z  jednej faktury..sytuacja jest delikatna: możecie wystąpić z wnioskiem o postępowanie sądowe, ale wasze szanse wygranej są mniejsze, gdyż sądy wymagają dowodów wierzytelności, a wasza faktura nie jest wystarczającym dowodem. W tym wypadku, będzie trzeba rozwinąć argumenty, by zrekonstytuować dowody. Na przykład, dłużnik nie kontestował faktury, nie odpowiedział na wasze polecone upomnienia itd. Wszystkie dowody muszą być połączone, gdyż przed wydaniem decyzji na waszą korzyść, sędzia będzie bardzo czujny, jeżeli chodzi o przebieg zdarzeń.

 •  Jakie kroki mogą być podjęte przeciwko prezesowi firmy, która zalega z należnością ?
 • Prawodawca ustanowił ważną zasadę „Majątek jednej osoby nie może byċ użyty by spłacić długi kogoś innego”. Dlatego też, w chwili gdy prezes firmy zalegającej  z płatnością jeździ drogim autem, kupionym prywatnie, nie jest możliwe, w sensie prawnym domagać się skonfiskowania samochodu, aby spłacić wasz dług. Majątek prezesa jest na mocy prawa, oddzielony od majątku firmy. Jeżeli chcecie, by prezes został uznany odpowiedzialnym za dług, konieczne jest, by zaangażował się on prywatnie i nie tylko jako prezes firmy. 

 •  Dlaczego honorarium pobierane przez Europa Windykacja nie jest płacone przez dłużnika ?
 • Prawo francuskie przewiduje, że koszty windykacji nie mogą zostać przelane na dłużnika bez „tytułu uprawniającego do egzekucji”. Oznacza to, że będziecie mogli odzyskać koszty niezbędne do wszczęcia procedury tylko wówczas, jeżeli uzyskacie pozytywną decyzję, która ponadto potwierdzi tzw. „koszty sądowe”. Nawet w razie pozytywnej decyzji sądowej, koszty pozostają zobowiązaniem wierzyciela :  honorarium adwokata, koszty proporcjonalne  komornika itd..

 •  Jaki jest najlepszy sposób, by ochronić się przed ewentualnymi kosztami procedury ?
 • Wasze warunki generalne są najlepszymi gwarancjami...Pod warunkiem, że mogą być one zastosowane..tak dzieje się zazwyczaj między handlowcami ...i pod warunkiem, że są one włączone do kwitu zamówienia lub dostawy, mogą one przewidzieć „klauzulę karną”, która sankcjonuje opóźnienie w płatności i której kwota wyrówna w całości lub w części honorarium windykacji.

   
  Europa Credit takes care of your receivables no matter where you are or where your customer is located : Australia, Austria, Bahamas, Belgium, Benin, Bielorussia, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Cameroun, Canada, China, Congo, Croatia, Cyprus, Czech, Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Hawaii, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Kenya, Korea, Kuwait, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Monaco, Morocco, Netherlands, Norway, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uruguay,United States.
  europa windykacja | zasady prawne | kontakt | mapa seriwisu | Anti Spam Policy